Skip to content

sensorische informatieverwerking

sensorische informatieverwerkin

Laat uw telefoonnummer hier achter, onze therapeuten zullen u terug bellen.

Ons lichaam heeft verschillende zintuigen: ruiken, proeven, horen en zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons over de activiteiten om ons heen. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. DE kinderfysiotherapeut richt zich op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving niet goed op. Dit kan voor hem/ haar problemen opleveren.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Kinderen met ADHD, autisme of andere stoornissen hebben vaak ook problemen in de prikkelverwerking. Dit geeft vaak extra belemmeringen

Een kind kan gevoelig zijn voor prikkels vaak uit zich dat in de volgende symptomen:

· Huilerig

· Snel van slag

· Geeft “schuld” aan anderen

· Moe, wil niet, eetproblemen

· Ruzie en vechten

· Snel afgeleid

Prikkel vermijdend:

· Trekt zich terug

· Ruzie/ verzet

· Ik wil het op zijn manier en niet anders

· Zoekt één prikkel heel sterk op

· Wil regie houden

· Overstemt de irriterende prikkels door bijv. zelf veel lawaai te maken, maar beleeft daar geen plezier aan.

Zo kunnen prikkels ook gebrekkig worden geregistreerd:

Gebrekkig registreren:

· Vaak moe

· Neemt weinig of geen initiatief

· Lagere spierspanning

· Vertraagd – of niet reageren

· Onhandig, vallen, struikelen, etc.

· Lijken niet geïnteresseerd

· Weinig betrokkenheid en interacti

Prikkels opzoeken:

· Druk

· Onhandig

· Snel afgeleid

· Irriteert anderen met het zoekgedrag

· Verliest zich in een activiteit

· Kan zich niet richten op een afgesproken taak

· Luistert niet omdat hij met eigen activiteiten bezig is

· Gevaarlijk handelen

De kinderfysiotherapeut heeft verschillende vragenlijsten die kunnen onderzoeken of er sprak is van problemen in de Sensorische prikkelverwerking. Samen met de kinderfysiotherapeut en ouders wordt dan een behandelplan opgesteld

Meer informatie en voorbeelden van Sensorische Informatieverwerkingsproblemen kunt u vinden op de website van de branchevereniging: www.nssi.nl.