Skip to content

Kwaliteitsbeleid

Als lid van het KNGF onderschrijven wij de rechten en plichten van onze patiënten, vastgelegd in de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt van het KNGF/NPCF.

In deze regeling zijn ook bepalingen opgenomen omtrent klachten en de wijze van behandeling daarvan.

In onze praktijk werken wij volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

De praktijk hanteert de rechten en plichten volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de WBP ( Wet Bescherming Persoonsgegevens).

De praktijk is aangesloten bij: