Skip to content

Klanttevredenheid

Als lokaal actieve en betrokken praktijk hechten wij veel waarde aan uw waardering van onze zorgverlening.

Daarom maken wij gebruik van de enquêtes van onze brancheorganisatie.

Via onze database waarin uw gegevens zijn opgenomen, kunt u uitgenodigd worden om deel te nemen aan een patiënttevredenheidsonderzoek. Bij de start van een behandelingstraject zullen wij u altijd vragen of u hiervoor toestemming geeft. Heeft u geen toestemming gegeven, dan zult u dus ook niet worden benaderd!

Als u wél toestemming heeft gegeven, dan wordt u per e-mail gevraagd naar uw ervaringen aangaande het zorgtraject. Uw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt en er worden geen behandelgegevens opgenomen. Wij kunnen dus niet herleiden welke patiënt welke antwoorden gegeven heeft. Uiteraard worden uw gegevens ook niet ingezet voor marketingacties. De kwaliteit van zorgverlening verbeteren, daar gaat het om. Wij stellen uw mening op prijs!

Kwaliteit in Beweging

Uw beoordeling van onze zorgverlening komt terecht in een landelijke database, een initiatief van het KNGF. Op onze beurt vullen wij deze database met behandeldossiers, conform de KNGF verslagleggingrichtlijn. De database omvat, kortom, een schat aan kwaliteitsinformatie over fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeutische zorg. Behandelaars kunnen deze informatie gebruiken om de eigen prestaties te monitoren en te verbeteren.