Kinder Manueel Therapie

Kinder Manueel Therapie

Kinder Manueel Therapie

Laat uw telefoonnummer hier achter, onze therapeuten zullen u terug bellen.

Een van de situaties waarbij het verstandig is om een kinder-manueeltherapeut te raadplegen, is als een baby zich overstrekt of een voorkeurshouding heeft; de baby ligt dan vaak en lang met het hoofdje naar dezelfde kant en draait bij verleggen, terug naar die houding. Overstrekken ziet eruit als een krampachtige beweging waarbij het kindje zich lang maakt. Ook als het kindje een afwijkende of onrustige slaaphouding heeft of overmatig huilt kan een consult bij een kindermanueeltherapeut zinvol zijn. De behandeling begint altijd met het bespreken van de klachten en het onderzoeken van de oorzaak.

De kans dat een afwijkende houding en (langdurig) huilen van de baby te maken hebben met een functiestoornis in de nekwervelkolom, is best groot. Andere symptomen die kunnen duiden op nekwervelkolomproblemen, zijn: moeilijke ontlasting, problemen met fles- of borstvoeding, reflux, grijpen naar het hoofd, onrust, niet op de buik willen liggen en een afwijkende stand van het hoofd. Als u een of meerdere symptomen herkent, dan is het veilig om in ieder geval eens te rade te gaan bij een kindermanueeltherapeut.

Kindermanueeltherapie vindt altijd plaats in samenwerking met een kinderfysiotherapeut. De kindermanueeltherapeut staat ingeschreven bij het register van de European Workgroup for Manual Medicine (EWMM). Deze inschrijving is een waarborg voor kwaliteit, onder andere door bij- en nascholing. Het register is erkend door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De vergoeding voor kindermanueeltherapie is geregeld via de basisverzekering.

Oedeem Fysiotherapie

Oedeem Fysiotherapie

Een oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben (abnormale) vochtophoping in het lichaam.

Laat uw telefoonnummer hier achter, onze therapeuten zullen u terug bellen.

Oedeem komt onder meer voor bij (borst)kanker, bloedvatproblemen en littekens. Lymfoedeem komt vaak voor als gevolg van bestraling, chemotherapie, een operatie of ongeval.

De behandeling door een oedeemfysiotherapeut is gericht op het afvoeren van het teveel aan vocht, onder meer door beweging en ademhalingsoefeningen. Er zijn specifieke oefeningen voor spieren in het lichaam die functioneren als een soort pomp; deze spieren kunnen helpen vocht af te voeren via de lymfe- en bloedbanen. Een andere aanpak is manuele lymfdrainage; door deze massage verplaatst het vocht zich naar andere delen van het lichaam, waar de vochtafvoer beter functioneert. Daarnaast kan de therapeut gebruik maken van bandages, tape en therapeutische kousen; deze kunnen oedeem tegen gaan of een ontstane situatie stabiel houden.

Vaak werkt de oedeemfysiotherapeut samen met andere specialisten, zoals een oncoloog of chirurg.

Corona

Corona

Fysiotherapie bij herstel na coronavirus (COVID-19)

Laat uw telefoonnummer hier achter, onze therapeuten zullen u terug bellen.

Het is aan te raden om na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk te starten met fysiotherapie. Ook als jij niet in het ziekenhuis hebt gelegen terwijl jij ziek was, kan begeleiding door een fysiotherapeut nodig zijn, omdat jij langdurig inactief bent geweest en klachten als benauwdheid, kortademigheid, of conditie- en krachtverlies ervaart. De fysiotherapeut kan jou ondersteunen om te gaan met de gevolgen van het coronavirus. Samen ga jij aan de slag om jouw conditie en kracht weer te verbeteren en de vermoeidheid verminderen. Wij geloven in een multidisciplinaire aanpak en werken samen met andere disciplines zoals de huisarts, ergotherapie, psychosomatische fysiotherapie, psychologie en diëtetiek om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Wat kan een fysiotherapeut betekenen bij dit herstel?

Zeker na een periode van opname in het ziekenhuis kan het herstel lang duren en is fysiotherapie aan te bevelen om de draad weer terug op te pakken. Klachten die kunnen ontstaan na een ic opname:

· Verminderde longcapaciteit
· Verminderde ademspierkracht
· Zwakte van de spieren door langdurig niet bewegen
· Verminderd uithoudingsvermogen
· Pijn en/of stijfheid aan de gewrichten
· Algeheel gevoel van vermoeidheid
· Problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen (ADL)
· Depressie en/of angstgevoelens
· Posttraumatische stresssyndroom

Ook als jij niet in het ziekenhuis gelegen hebt, kan het zijn dat jij klachten hebt zoals kortademigheid, vermoeidheid, kracht en conditievermindering en/of gewichtsverlies waardoor jij bijvoorbeeld moeite hebt om het werk en jouw dagelijkse activiteiten en hobby’s op te pakken. Fysiotherapie kan ook hier helpen bij jouw herstel.

Na verwijzing van jouw specialist of huisarts maken we een afspraak online. Aan de hand van een intake stellen we een individueel behandelprogramma samen die voor jou op maat gemaakt is.

COPD

COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease ofwel chronische obstructieve longaandoeningen) is een verzamelnaam voor longaandoeningen waarbij de luchtwegen zijn vernauwd.

Laat uw telefoonnummer hier achter, onze therapeuten zullen u terug bellen.

Die vernauwing maakt het ademen moeilijker en minder efficiënt. Meestal geven de longen daarbij een sterke ontstekingsreactie op prikkels van buitenaf, zoals roken, kleine gasdeeltjes of fijnstof. De COPD wordt geleidelijk aan erger en is niet of niet geheel omkeerbaar.

Een fysiotherapeut kan helpen de conditie weer op peil te brengen door inspanningstraining en spieroefeningen. Daardoor zult u minder snel vermoeid raken, vlotter herstellen na een infectie en zich minder benauwd voelen na inspanning. Ook hebben spieren die getraind worden geleidelijk minder zuurstof nodig. Dit zorgt dat u minder benauwd wordt. Hoewel sporten in eerste instantie een zware opgave lijkt voor patiënten met COPD, ondersteunt en ontlast de verbeterde lichaamsconditie uiteindelijk de longen, waardoor de patiënt minder last heeft van de toch al belastende aandoening.

Symptomen die kunnen duiden op COPD zijn hoesten, slijm opgeven, kortademigheid bij inspanning en een piepende ademhaling. Patiënten met COPD zijn extra vatbaar voor luchtweginfecties, waardoor hun conditie verder achteruitgaat. Als COPD-patiënten zich inspannen, gaan ze sneller ademen. De druk in de borstkas kan dan te groot worden voor de kleine, minder stevig geworden luchtwegen. De ademhaling wordt kort en oppervlakkig. Ook de zogenoemde hulpademhalingsspieren gaan meedoen om toch voldoende zuurstof binnen te krijgen. Normaal ademen kost steeds meer energie en de COPD-patiënt wordt snel benauwd.

Heeft u last met slijm opgeven, dan kan de fysiotherapeut u aanleren hoe u op een effectieve manier slijm kunt losmaken (“huffen”) en/of hoesten. Hierdoor komt u sneller van luchtweginfecties af en kunt u deze eventueel voorkomen.

Hartfalen

Hartfalen

Hartfalen is een aandoening waarbij de hartspier minder capaciteit heeft en daardoor niet meer zijn normale werking heeft.

Laat uw telefoonnummer hier achter, onze therapeuten zullen u terug bellen.

Het is belangrijk om uw hart en bloedvaten gezond te houden. Voor mensen die een probleem met hun hart hebben of hebben gehad, is bewegen tijdens en na de revalidatieperiode heel belangrijk om de conditie weer op te bouwen. Dit kan door middel van specifieke training onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Door de training worden spierkracht en uithoudingsvermogen vergroot. Ook in onze praktijk kunnen patiënten met hartfalen worden begeleid.

Oorzaak van hartfalen
Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Er wordt dus niet genoeg bloed rondgepompt. Hartfalen is een chronische aandoening en kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld: status na hartinfarct, hoge bloeddruk, slecht functionerende hartkleppen, hartritmestoornissen.

Behandeling
Hartfalen is een chronische aandoening en de behandeling bestaat o.a. uit:
Medicijnen: o.a. bloeddrukregulatie, plastabletten, bloedverdunning
Leefregels: stoppen met roken, gewichtsvermindering, voeding, voldoende beweging
Hartfalenrevalidatie

Hartfalenrevalidatie
Tijdens de revalidatie heeft uw persoonlijke doelen zoals het  verbeteren van de conditie, weer vertrouwen in het lichaam krijgen, overwinnen van angst voor inspanning en grenzen leren kennen waar u aan gaan gaat werken.
Het programma bestaat uit sport- en spelactiviteiten en fitnesstraining met kracht en cardio oefeningen.

De oefenruimte beschikt over de benodigde trainingsapparatuur en alle veiligheidseisen: AED, reanimatie, meetapparatuur zoals saturatie meting en bloeddrukmeting.

De volgende patiënten komen in aanmerking voor hartrevalidatie in onze praktijk:
U dient een verwijzing te hebben van uw cardioloog of huisarts.
U heeft een voortraject in het ziekenhuis doorlopen of uw klachten zijn minimaal 6 weken ‘stabiel’ (geen recent hartinfarct of operatie)
U bent gemotiveerd om deel te nemen en wilt graag uw functioneren optimaliseren.

Hoofdpijn

Hoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn is een zeurende hoofdpijn die wordt veroorzaakt vanuit de nek.

Laat uw telefoonnummer hier achter, onze therapeuten zullen u terug bellen.

De hoofdpijn concentreert zich aan één zijde van het hoofd. Als de pijn voelbaar is aan beide zijden, dan is de pijn aan één kant toch heviger (meestal op het achterhoofd of boven het oog). De hoofdpijn verergert als het hoofd lang in eenzelfde houding en door bepaalde bewegingen. Soms is er sprake van een bewegingsbeperking van het hoofd.

Een manueel therapeut kan deze klachten behandelen met behulp van verschillende technieken, zoals manipulatie, mobilisatie, houdingsverbetering, oefeningen ter verbetering van de kracht van de nekspieren en oefeningen ter verbetering van de beweeglijkheid.

Kaakfysiotherapie

Kaakfysiotherapie

Kaakfysiotherapie

Laat uw telefoonnummer hier achter, onze therapeuten zullen u terug bellen.

De CRAFTA® therapeut/kaakfysiotherapie behandelt klachten en stoornissen in het hoofd-, gezicht- en kaakgebied. Hiervoor is een opleiding gedaan bij CRAFTA ( Cranio Faciale Therapy Academy ).

De Crafta® therapeut/kaakfysiotherapeut behandelt de volgende klachten:

· kaakpijn, knappende kaak, kauwstoornissen, moeite met openen/sluiten mondkaakklemmen, tandenknarsen, kaakpijn, knappende kaak, kauwstoornissen, moeite met openen/sluiten mond.
· oogbewegingen, oogpijn, functionele oogklachten.
· oorsuizen/tinnitus (verbonden met kaak- en nekbewegingen of stress gerelateerd),
· atypische oorpijn
· aangezichtspijn en aangezichtsverlamming (facialis parese)
· globus gevoel (gevoel van brok in de keel), slikklachten.
· Gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden met klachten in het hoofd-/halsgebied
· Primaire hoofdpijn
· Secundaire hoofdpijn (gerelateerd aan stoornissen aan het hoofd, kaak, hals of nek)

Na een uitgebreide intake bestaande uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek wordt uw klacht in kaart gebracht en een behandelplan opgesteld. Het lichamelijk onderzoek bestaat onder andere uit een functieonderzoek van het kaakgewricht, de schedel, de spieren in het hals en kaakgebied en de zenuwen in het schedel – en gezichtsgebied. Ook andere regio’s zoals wervelkolom, schoudergordel en heupen worden zo nodig onderzocht. Daarna wordt met u besproken wat de opties zijn. Mocht een behandeltraject worden gestart dan is de verwachting dat binnen 4-6 behandeling een duidelijke verbetering van uw klacht optreedt

Medical Taping

Medical Taping

Een fysiotherapeut kan gebruik maken van Medical Taping.

Laat uw telefoonnummer hier achter, onze therapeuten zullen u terug bellen.

De spieren en gewrichten worden als het ware ondersteund, waardoor het herstellend vermogen van het lichaam zijn werk kan doen. De tape wordt rechtstreeks op de huid geplakt.

Het is een prettige behandelmethode, onder meer door de rekbaarheid van het materiaal. Het behandelde lichaamsdeel wordt ondersteund zonder in te boeten op bewegingsvrijheid. De tape kan meerdere dagen blijven zitten en is lucht- en waterdoorlatend. De belangrijkste effecten op een rij:

  • activering van bloed- en lymfecirculatie
  • verminderen van de spier- en gewrichtspijn
  • verbetering van de spierfunctie
  • ondersteuning van de gewrichtsfunctie

Post Operatieve Fysiotherapie

Post Operatieve Fysiotherapie

Fysiotherapie na een ziekenhuisopname en operatie helpt u te revalideren.

Laat uw telefoonnummer hier achter, onze therapeuten zullen u terug bellen.

De bedoeling is dat u zo snel mogelijk weer kunt functioneren in het dagelijks leven, dat u uw werkzaamheden kunt hervatten en uw hobby’s weer kunt oppakken. De therapie bestaat vooral uit oefeningen, gericht op herstel van de spierkracht en verbetering van de gewrichtsfuncties.

Schouder

Schouder

Schouderklachten zijn een veel voorkomend probleem.

Laat uw telefoonnummer hier achter, onze therapeuten zullen u terug bellen.

In de algemene Nederlandse bevolking is de jaarlijkse schatting van het aantal mensen met schouderpijn 31%.

Schouderklachten bestaan vaak uit pijn, bewegingsbeperking en krachtsverlies van de schouder.

Diverse structuren van de schoudergordel kunnen daarbij betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld spieren, pezen, zenuwen, gewrichten, kapsel en slijmbeurs. Dit kan ontstaan zonder duidelijk oorzaak, maar kan ook ontstaan ten gevolge van slijtage of een ongeval. Hiervoor is dan soms een operatieve ingreep noodzakelijk. Ook voor de revalidatie na een schouderoperatie kunt u bij Fysiotherapie@Maxima terecht. Er zijn behandelprotocollen opgesteld voor de meest voorkomende schouderklachten en voor revalidatie na een operatie aan de schouder. De behandeling is altijd gericht op herstel van de schouderfunctie; waarbij gewerkt wordt aan verminderen van de pijn en herstel van de kracht en mobiliteit.

De Fysiotherapeut kan daarbij gebruik maken van oefentherapie, mobiliserende technieken en fysiofitness.

Om u zo goed mogelijk te behandelen is Fysiotherapie@Maxima aangesloten bij het Schoudernetwerk Groene Hart.